• Język: Polski Polski
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Regulamin sklepu

§ 1 STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

1. Sklep, prowadzony przez Olgę Prymek posiadającą działalność gospodarczą pod nazwą Biały Kot Olga Prymek zarejestrowaną w Mińsku Mazowieckim przy ul. 1-go PLM „Warszawa” 3 lok.38, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 563-220-26-86, REGON: 366507971 (dalej również, jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną zaproszeń ślubnych i papeterii za pośrednictwem sieci Internet. Siedziba firmy mieści się przy ulicy Szczecińskiej 16g, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2. Cena wszystkich towarów przedstawionych w Sklepie jest ceną brutto zawierającą podatek VAT i jest wyrażona w złotych polskich.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian przed przystąpieniem uczestników do akcji promocyjnej.

 

 

 

§ 2 TRANSAKCJA

 

1. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

2. Po wygenerowaniu przez system komputerowy sklepu potwierdzenia złożenia zamówienia i przesłania go do sprzedawcy umowa uważana jest za zawartą.

3. Sprzedawca oświadcza, że w każdym przypadku sprzedawany przez niego produkt jest zgodny z opisem produktu i spełnia funkcje w nim wymienione.

4. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo do odstąpienia nie dotyczy przedmiotów personalizowanych przygotowanych na indywidualne zamówienie.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do sprzedawcy oświadczenia do przed jego upływem. Jedną z możliwych form odstąpienia jest wykorzystanie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach sklepu internetowego.

7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część.

9. Jeżeli kupujący dysponuje oryginałem dokumentu sprzedaży, może go dołączyć do zwracanego towaru poprzez przyklejenie go na zewnątrz opakowania wraz z oświadczeniem o zwrocie towaru, tak, aby Sprzedający miał dostęp do dokumentów bez konieczności otwierania przesyłki.

10. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki rzeczy. Kupujący z tytułu wykonywania swego prawa odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.

11. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, BIALYKOT zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zwracanej kwoty na rzecz Kupującego. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru BIALYKOT wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres podany przez Kupującego.

12. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

§ 3 PŁATNOŚĆ

 

1. W sklepie istnieje możliwość płatności zwykłym przelewem i poprzez szybkie płatności online.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

 

§ 4 DOSTAWA

 

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający informuje Kupującego na stronie produktu o przybliżonym czasie realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku takiej konieczności, jednakże powyższe nie dotyczy towarów już zamówionych.

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania zamówień w dowolnej konfiguracji i ilości paczek nie zmienia to jednak kwoty należnej za transport.

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy przedstawiony jest w zakładce Dostawa i prezentowany jest również w koszyku podczas składania zamówienia.

6. Kupujący powinien sprawdzić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera w jego obecności.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.

8. Kupujący przed podpisaniem protokołu szkodowego powinien go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze itp.).

9. Sprzedawca przy każdej przesyłce umieszcza paragon lub fakturę w szczelnie zamkniętej kopercie foliowej umieszczonej na opakowaniu towaru. W przypadku braku dowodu zakupu Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę.

10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu podpisania listu przewozowego przez Kupującego i uregulowania ewentualnych opłat towar staje się własnością Kupującego.

11. Kurierzy firmy kurierskiej dostarczają przesyłki od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 21:00. Sprzedający nie oferuje usług takich jak dostawa na określoną godzinę. Kupujący otrzyma informację telefoniczną przed planową dostawą. Zawarte przez Kupującego prośby zawarte w polu „Uwagi” dotyczące wymienionych usługi w zdanie wcześniejszych będą pomijane przez Sprzedającego w toku realizacji zamówienia.

12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

13. Kupujący ma możliwość wyboru opcji odbioru w placówce firmy znajdującej się przy ul. Szczecińskiej 16g, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Warunkiem wydania towaru jest wcześniejsze ustalenie terminu odbioru przez Kupującego.

 

 

 

§ 5 REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, może złożyć Sprzedającemu oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Sklep informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zamówień złożonych w sklepie. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez sklep dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.